content

THÔNG TIN VỀ CHỦ SỞ HỮU

Tên đơn vị sở hữu: CÔNG TY TNHH CHERRY ĐÀO

Người đại diện theo pháp luật: Đào Thị Tiếm

Địa chỉ: 182/1 Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0915606108

Email: cherrydaocrd@gmail.com

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0312700254

Ngày cấp: 22/03/2014

Nơi cấp: Do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp